Vojtěška v Milavčích

Na návsi u rybníka stojí kaplička se studánkou, údajně s léčivou vodou, k níž se váže stará vojtěšská legenda. V kapli je umístěn nástěnný obraz představující odpočívajícího sv. Vojtěcha s pasákem, který mu troubí do ucha. Stejným způsobem je tak zpracován obdobný námět v místním kostele sv. Vojtěcha. Podle místní tradice stála nad pramenem zchátralá stavba, která byla v r. 1653 nahrazena dřevěnou kaplí.
Stavba dnešní kaple pochází údajně z r. 1677. Podle údajů J. Smolíka stála však nad pramenem v r. 1882 pouze stříška nesená sloupy. V r. 1739 byla kaple opět v zoufalém stavu a věřící vybírali prostředky k její obnově. V časech velkého sucha putovala ke kapli procesí, směřující sem i ze vzdálenějších míst.

Popularita poutního místa rostla. Proto se domažličtí odhodlali vystavět v blízkosti pramenu lázeňský dům, ve kterém měli být ubytováni lidé, kteří chtěli vodu zázračného pramene využívat. Prvním správcem lázní byl J. Ničovský. Po 10 letech byl prodělečný chod lázní zastaven. od r. 1787 byl objekt upraven na školu s bytem učitele a místního lokalisty, který se v r. 1866 odstěhoval na nově postavenou faru. Dnes je zde umístěn obecní úřad a škola. Budova základní školy z roku 1775 s černou kuchyní je vedená v ústředním seznamu kulturních památek.

Více: www.milavce.cz