Muzeum Příhraničí ve Kdyni

Návštěvník muzea se ocitne v pravěké chýši, seznámí se s pohřební mohylou, nasaje hrdost českých vojsk po vítězných bitvách u nedalekého Brůdku i u Domažlic.
Při procházce jednotlivými místnostmi se ocitnete střídavě u pana továrníka a dílem mezi řemeslníky, mlynáři i tkalci. Plátýnkářský cech Kdyni proslavil a sluší se připomenout ho i především proto, že samotné muzeum je bývalou textilní manufakturou. Dobová nálada navozená replikou modrotiskařské dílny s romantikou nezbytných muškátů za okny plynule přechází do reality funkčních průmyslových strojů. Neodvratně se tak blížíte hospodářskému rozvoji. Nakrátko stanete ve strojírenských dílnách a v jedné z největších textilek.
Až únavnou představu hučících strojů ztlumí připomenutí Kdyňska jako významného letoviska. Fenoménem lidové kultury v česko-rakousko-německém pomezí jsou podmalby na skle a sklářství vůbec, což dokládají přeplněné příborníky s památeční výbavou. Přichází světové války, vylidnění pohraničí, železná opona, socialismus. A současnost….
Společné muzeum česko-bavorského soužití vybudované se vzájemnou podporou a ceněné na obou stranách hranice.

Více: www.kdynsko.cz

Muzeum Příhraničí ve Kdyni
Nádražní 314
345 06  Kdyně
tel.: +420 379 413 555

Otvírací doba:
květen-září 9-12 a 13-17 (po-pá), 9-12 (so a ne)
říjen-duben 8-12 a 13-16 (po-pá)