Svazek Domažlicko
DomažlickoSvazek českých měst a obcí
v česko - bavorském
pohraničním prostoru

Projekty - přehled

Členské obce s předstihem připravují náměty možných projektů tak, aby je podle vypsaných termínů jednotlivých dotačních titulů mohly včas podat.

Využíváme při tom možnosti zejména strukturálních fondů a také grantů KÚPK.


Symbolická brána na Lučinu

2019

Projekt č. 168
Naučná stezka Lučina - skanzen odhalené minulosti


Prohlídka Starého Herštejna před úpravami

2019

Projekt č. 178
Revitalizace krajinných dominant v Akčním spolku Čerchov plus

Hlavním českým opatřením tohoto přeshraničního projektu je sanace a zajištění zříceniny Starý Herštejn. Z původního hradu Starý Herštejn je zachována pouze část jižní věže. Během stavebních úprav dojde ke statickému zajištění jižní věže proti zřícení, věž bude o několik metrů dozděna kamenem z místa kolem zříceniny (tedy převážně původním) a zvýšena, koruna stávajícího zdiva bude opravena. Vznikne vyhlídkový ochoz s přístupem po točitém schodišti se zábradlím. Bude také upravena přístupová cesta a na prudkých svazích se do terénu osadí kamenné nebo dřevěné schodišťové stupně. Pro návštěvníky bude také rozšířen a upraven nástupní prostor ve Vranovském sedle "U kříže". V rámci projektu také zrenovujeme samotná poškozená boží muka v tomto místě. V rámci propagace místa a celého projektu (propojení výrazných krajinných dominant v česko-bavorském pohraničí, které souvisí s historickým vývojem v regionu - původní strážní hrady, rozhledny, odposlouchávací zařízení v dobách studené války...) budou aktualizovány stávající informační tabule a jako doprovodné opatření chystáme k projektu propagační materiály a hru pro děti i dospělé (hledačka, sbírání bodů).

Projektová dokumentace ke stavebním úpravám k nahlédnutí zde.


Čerchov

2019

Projekt č. 106
Přeshraniční region Gibacht/Čerchov - aktivně v přírodě


2016

- Image prospekt "Vítejte na Domažlicku"

V roce 2016 byl vadán Image prospekt "Vítejte na Domažlicku" s aktuální nabídkou turistických cílů Domažlicka s využitím finanční podpory z Dispozičního fondu.


2015

- Příprava projektu "Místní akční plán rozvoje základního školství"


2014

- Projekt SMO "Systémová podpora rozvoje meziobecní spoupráce v ČR v rámci správních obvodů ORP" (Domažlice, Horšovský Týn)
- Vytvoření interaktivní mapy turistických cílů regionu Domažlicko
- Zahájení elektronické soutěže "Domažlicko s mobilem v kapse"
 -Seminář k novému občanskému zákoníku

2013

- Vyhlídková místa
- Vyznačení CT3 v úseku Domažlice - Luženičky - Blížejov - Osvračín - Staňkov
- Seminář o možnostech získávání dotací v plánovacím období 2014 - 2020 za účasti zástupců MMR

2012

- Vyhledávací studie pro vyhlídková místa
- Vyznačení cyklotrasy Domažlice - Stanětice - Koloveč
- Projekt 50 + 25 turistických cílů 
- Shromáždění zástupců českých a bavorských obcí při příležitosti 20. výročí založení svazku obcí "Střed"

2011

- Zahájeno jednání o sloučení svazků Domažlicka a Chodská liga
- Účast na realizaci akvaduktu Hadrovec
- Zahájen provoz cyklobusu Capartice - Čerchov s příslibem dotace KÚPK

2010

- Novelizace strategie svazku do roku 2020
- Dokončena CT3 Furth im Wald (Ovčí Vrch - Domažlice)

2008

- Realizace Projektu obnovy vyhlídkového místa Starý Herštejn
- Seminář k problematice odpadů

2007

- Realizován projekt Budování absorpční kapacity
- Dokument "Analýza potřeb rozvoje členských obcí svazku Domažlice v období 2007 - 2013"

2005

- Převzetí záštity na akci Sportovec Domažlicka
- Realizace projektu Venkovní informační systém - info tabule pro turistické cíle
- Realizace projektu "Zaniklá sídla jižní části Českého lesa"

2002

- Rekonstrukce zastávek hromadné dopravy - POV KÚPK (Bělá n/R, Čermná, Milavče, Mrákov)
- Revitalizace center obcí z fondu SAPARD (Babylon, Poběžovice)

2001

- Studie proveditelnosti "Využití území Čerchovska pro cestovní ruch "

(9 čl. obcí a 2 nečl.obcí). Realizací tohoto projektu chceme podpořit širší spolupráci s nečl.obcemi domažlického regionu, případně s mikroregiony sousedních okresů


2000

- Projekt "Informační infrastruktura" - POV (nákup počítačů pro čl. obce)
- Realizace kurzu německého jazyka
- Realizace dokumnetu "Strategie rozvoje mikroregionu Střed"

1999

- Příprava realizace dokumentu "Strategie rozvoje mikroregionu Střed"

Svazek obcí Domažlicko je partnerem projektu "Zahořany, rekonstrukce místní komunikace", reg. č.CZ.1.14/1.5.00/26.02773.

logo

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Počasí

dnes, pondělí 28. 9. 2020
prudký déšť 8 °C 4 °C

Cyklostezka CT3

cyklomapa